Hortalisses

Aquí tenim unes imatges de les hortalisses que tenim a l'hort i d'alguna collita.