dijous, 7 d’abril de 2011

Llibreta de l'hort (Tasques)

Iniciem aquesta llibreta de l’hort escolar amb diferents objectius:
1. Conèixer setmanalment les tasques que cal fer a l’hort.
2. Afavorir la participació de tots els  nivells d’infantil i primària de l’escola segons els seus interessos i necessitats.
3. Recollir treballs d’alumnes derivats de les activitats fetes que formin un recull de la llibreta de l’hort per mesos o trimestres.
4. Recollir imatges generades de les activitats fetes a l’hort.
5. Anotar al diari de l’hort (en paper penjat a la paret) les tasques i activitats que fem a l’hort.
6. Confeccionar una llibreta enquadernada de les activitats fetes cada trimestre.
7. Ubicar les tasques de l’hort per estacions.
8. Integrar l’observació de les plantes de l’hort dintre del treball de medi natural i social.
9. Estudiar científicament les plantes com model d’ésser viu que es desenvolupa en el nostre entorn immediat.
8. Treballar de forma coordinada i cooperativa entre companys interclasses.
9. Conèixer les hortalisses més comuns de la nostra dieta mediterrània.
10. Valorar la importància de l’agricultura a la nostra vida ja que d’ella depèn una bona alimentació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada